Skip to main content.
Συνασπισμός της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας
05/03/2008

Διπλή καταδίκη της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα αστικά λύματα οικισμών που καταλήγουν στον Θερμαϊκό κόλπο

Η Επιτροπή επιφυλάσσεται να ανακτήσει τα κοινοτικά κονδύλια που διατέθηκαν για συστήματα επεξεργασίας λυμάτων, αν αυτά δεν λειτουργούν.

Αποκαλυπτική απάντηση του Επιτρόπου κ. Δήμα στον Δημήτρη Παπαδημούλη

"Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (υπόθεση C 440/06) απεφάνθη ότι η Ελλάδα παραβαίνει τις διατάξεις της οδηγίας σχετικά με την επεξεργασία των αστικών λυμάτων σε αρκετούς οικισμούς, ορισμένοι εκ των οποίων απορρίπτουν τα λύματά τους στον Θερμαϊκό Κόλπο (Κατερίνη, Λιτόχωρο, Αλεξάνδρεια Ημαθίας και τουριστική περιοχή Θεσσαλονίκης). Σύμφωνα με τις πληροφορίες που βρίσκονται στη διάθεση της Επιτροπής, είναι πιθανό η ανωτέρω παράβαση να παραμένει. Συνεπώς, ενδέχεται να συντελεί σημαντικά στη ρύπανση του Θερμαϊκού Κόλπου, λόγω απόρριψης ανεπαρκώς επεξεργασμένων λυμάτων". Αυτά απάντα, μεταξύ άλλων, ο αρμόδιος Επίτροπος για το περιβάλλον κ. Δήμας στον Δ. Παπαδημούλη.

Ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΝ, με ερώτησή του, ζητούσε να πληροφορηθεί για τα επίπεδα και τις πηγές ρύπανσης του Θερμαϊκού κόλπου καθώς και για την δυνατότητα κοινοτικής συγχρηματοδότησης σχεδίου δράσης για την απορρύπανση της περιοχής.

Ο Επίτροπος κ. Δήμας υπογραμμίζει κατ' αρχάς πως "καθώς οι πληροφορίες που υπάρχουν είναι αποσπασματικές και ελλιπείς, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει τις βασικές αιτίες ή πηγές της ρύπανσης στην περιοχή. Βάσει των γεγονότων αυτών, η Επιτροπή προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στις 21 Μαρτίου 2007 (υπόθεση C-264/07)". Σημειώνεται εδώ ότι για την υπόθεση αυτή η Ελλάδα καταδικάστηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, με απόφασή του της 31ης Ιανουαρίου 2007.

O κ. Δήμας τονίζει επίσης στην απάντησή του πως "στην εν λόγω περιοχή έχουν κατασκευαστεί ή κατασκευάζονται με κοινοτική χρηματική συνεισφορά (...) συστήματα επεξεργασίας λυμάτων (για παράδειγμα στην Κατερίνη, στο Λιτόχωρο, στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας και στην τουριστική περιοχή Θεσσαλονίκης). Μετά την ολοκλήρωση των έργων αυτών η Επιτροπή θα συνεχίσει την παρακολούθηση με ιδιαίτερη προσοχή για να διαπιστώσει αν θα λειτουργήσουν τα συγκεκριμένα συστήματα επεξεργασίας λυμάτων. Εφόσον δεν επιβεβαιωθεί η λειτουργία τους, η Επιτροπή θα ανακτήσει τα κοινοτικά κονδύλια που διατέθηκαν για τα εν λόγω έργα". Αναφέρει πως "η  Επιτροπή παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας για τους υδάτινους πόρους στην περιοχή αυτή, καθώς και τη διαδικασία παράβασης, ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι ελληνικές αρχές συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους".

O αρμόδιος Έλληνας Επίτροπος συνεχίζει υπενθυμίζοντας για πολλοστή φορά ότι "τα κράτη μέλη πρέπει να διεξάγουν περιβαλλοντική και οικονομική αξιολόγηση των λεκανών απορροής των ποταμών, η οποία έπρεπε να έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή μέχρι το Μάρτιο του 2005. Έως σήμερα, η Ελλάδα δεν έχει υποβάλει αντίστοιχη περιβαλλοντική και οικονομική μελέτη" και ότι "η οδηγία-πλαίσιο σχετικά με τους υδάτινους πόρους επιβάλλει την υποχρέωση κατάρτισης συνολικού προγράμματος παρακολούθησης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, το οποίο έπρεπε να κοινοποιηθεί στην Επιτροπή μέχρι το Μάρτιο του 2007. Η Ελλάδα δεν το έχει πράξει".

Ο κ. Δήμας καταλήγει επισημαίνοντας πως η κοινοτική ενίσχυση για την απορρύπανση της περιοχής "θα μπορούσε να εξασφαλιστεί στο πλαίσιο των σχετικών περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων καθώς και του τομεακού επιχειρησιακού προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»" και πως "οι τελικοί δικαιούχοι (συνήθως οι τοπικές αρχές είναι οι τελικοί δικαιούχοι των έργων του είδους αυτού) και η πρακτική υλοποίηση των έργων υπάγονται στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών".

Αναφερόμενος στο ζήτημα ο Δ. Παπαδημούλης δήλωσε:

"Mε ευθύνη των Ελληνικών αρχών η εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας  για τους υδάτινους πόρους και την επεξεργασία των αστικών λυμάτων παραμένει τραγελαφική. Παρά την καταδίκη και τον κίνδυνο  να ξαναβρεθούμε ενώπιον του Δικαστηρίου, οι ελληνικές αρχές αποφεύγουν ή καθυστερούν να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους με κίνδυνο να ζητηθεί και η επιστροφή σημαντικών κοινοτικών πόρων. O κ. Δήμας για μια ακόμη φορά κρούει τον κώδωνα του κινδύνου. Ακούει κανείς στην Ελληνική κυβέρνηση; "

To Γραφείο Τύπου