Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
14/03/2008

Ανήλικοι Κρατούμενοι

Ερώτηση Φ.Κουβέλη προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης

Ο εγκλεισμός ανηλίκων στις φυλακές είναι ένα μέτρο, το οποίο δεν προσφέρει επαρκείς και ανθρωποκεντρικές διεξόδους επίλυσης ενός σύνθετου προβλήματος όπως είναι η παραβατικότητα των νέων. Η στέρηση της ελευθερίας των ανηλίκων συμβάλλει στην υποτροπή, όχι μόνο μέσω του τιμωρητικού της χαρακτήρα, αλλά και μέσω του κοινωνικού αποκλεισμού, στον οποίο καταδικάζει τον κρατούμενο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες, η φυλάκιση ανηλίκων αντενδείκνυται για τους εξής, συνοπτικά, λόγους:

- Τον αυστηρό - κλειστό  χαρακτήρα των φυλακών ανηλίκων και τις κακές αντικειμενικές συνθήκες κράτησης.

- Την εξάρτηση από τα πρόσωπα και τα δίκτυα οργάνωσης της φυλακής (με οικονομικό, λειτουργικό, ηθικό-ελεγκτικό χαρακτήρα) που παράγουν άτυπα και ανεξέλεγκτα κανονιστικά πλαίσια συμπεριφοράς και λειτουργίας.

- Την απουσία ή την ανεπάρκεια του υποστηρικτικού πλαισίου στο ψυχοκοινωνικό επίπεδο, καθώς και την ελλιπή στελέχωση - αριθμητικά και ουσιαστικά - της Κοινωνικής Υπηρεσίας των σωφρονιστικών καταστημάτων.

- Την ανεπάρκεια των σωφρονιστικών υπαλλήλων φύλαξης - λόγω έλλειψης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

- Τα μειωμένα κίνητρα συμμετοχής των κρατουμένων -  ευεργετικός υπολογισμός και χρήματα - γεγονός που οφείλεται και στην ανεπάρκεια των καταρτίσεων να καλύψουν τα μεγάλα εκπαιδευτικά κενά.

- Την ανεπάρκεια πρότερης ερευνητικής προσέγγισης των αρμοδίων φορέων που να τεκμηριώνει και να προετοιμάζει τις δράσεις (όσον αφορά το αντικείμενο κατάρτισης, τη μεθοδολογία εφαρμογής, τη μελέτη του συστήματος και της αγοράς εργασίας).

- Την εφαρμογή προγραμμάτων μη προσανατολισμένων σε μια συγκεκριμένη ομάδα παραβατών (πχ. Έλληνες ορθόδοξοι, Αλβανοί, - Ρομά, μουσουλμάνοι κλπ.)

- Την αποσπασματικότητα και την έλλειψη επαφής, ανταλλαγής πληροφοριών και συντονισμού ανάμεσα στους φορείς και τις επιμέρους διαφορετικές παρεμβάσεις που πραγματοποιούν.

- Την προβληματική κοινωνική (επαν)ένταξη των αποφυλακισμένων, η οποία οφείλεται στη διαδικασία προσαρμογής των ανηλίκων κρατουμένων στον ιδρυματικό υποπολιτισμό της φυλακής και την έλλειψη υποδομών.

Η μεταχείριση των ανηλίκων παραβατών θα πρέπει να στραφεί περισσότερο, τόσο σε επίπεδο νομοθετικών προβλέψεων όσο και σε επίπεδο πρακτικής, στην αξιοποίηση προνοιακών και μη ποινικών μέτρων και υπηρεσιών που συμβάλλουν στη διαμόρφωση συνθηκών για την υγιή ανάπτυξη και κοινωνική ένταξη των νέων αυτών. Επιπλέον, χρειάζεται να περιληφθούν επαρκείς προβλέψεις για την ολοκληρωμένη στήριξη ειδικών κατηγοριών νέων, όπως οι μετανάστες, οι χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών, κλπ.   

Βάσει των ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης να καταργήσει σταδιακά τη χρήση του ποινικού εγκλεισμού για ανηλίκους μέχρι 18 ετών και να εκπονήσει μέτρα που αποσκοπούν στην υποστήριξη και διαπαιδαγώγηση των ανηλίκων αντί της ποινής και όχι μέσω της ποινής;

- Ποια συγκεκριμένα μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση για την παροχή υπηρεσιών πρόνοιας, στήριξης, θεραπείας -όποτε χρειάζεται-, εκπαιδευτικής ενίσχυσης, πολιτιστικής έκφρασης και προετοιμασίας για την επαγγελματική ένταξη;

Ο ερωτών βουλευτής

Φώτης Κουβέλης