Skip to main content.
Συνασπισμός της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας
17/03/2008

Αρνητική η Κομισιόν στην τροπολογία Αλογοσκούφη για τις επιθετικές εξαγορές οργανισμών εθνικής στρατηγικής σημασίας όπως ο ΟΤΕ

Απάντηση του Επιτρόπου ΜακΚρίβι στον Δ.Παπαδημούλη

Αρνητική εμφανίζεται η Κομισιόν στην τροπολογία Αλογοσκούφη σχετικά με τις επιθετικές εξαγορές ανωνύμων εταιρειών εθνικής στρατηγικής σημασίας με την οποία το Υπουργείο Οικονομικών περιόρισε ουσιαστικά στο 20% τη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών σε επιχειρήσεις εθνικής στρατηγικής σημασίας όπως ο ΟΤΕ. Αυτό προκύπτει από απάντηση του Επιτρόπου για την Εσωτερική Αγορά κ. Τσαρλς ΜακΚρίβι στον ευρωβουλευτή του ΣΥΝ Δ.Παπαδημούλη.

Στην ερώτησή του, ο ευρωβουλευτής αναφερόταν στην τροπολογία και τις δηλώσεις Αλογοσκούφη για συνεργασία της Ελλάδας με τους ευρωπαίους εταίρους προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιθετικές εξαγορές όπως επίσης και στις δηλώσεις της καγκελαρίου Μέρκελ για κυβερνητικό βέτο σε εξαγορές μεριδίων μεγαλύτερων του 25% γερμανικών επιχειρήσεων από κρατικά επενδυτικά κεφάλαια ξένων χωρών και καλούσε την Κομισιόν να αναλάβει πρωτοβουλίες για την υιοθέτηση σχετικής νομοθεσίας, που θα προφυλάσσει κρατικές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις από επιθετικές εξαγορές καθώς και να συναινέσει στην υιοθέτηση εθνικών μέτρων, ελλείψει κοινοτικής νομοθεσίας.

Στην απάντησή του ο κ. ΜακΚρίβι, χωρίς να αναφερεθεί ονομαστικά στον ΟΤΕ ούτε στις πιέσεις της Γερμανίας, εκφράζει την αντίθεση της Κομισιόν σε αυτά τα σχέδια:

«Οι συζητήσεις σχετικά με τις ξένες επενδύσεις στις επιχειρήσεις «στρατηγικής» σημασίας έχουν αυξηθεί όχι μόνο σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ, αλλά και διεθνώς….

Η συνθήκη ΕΚ και η νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρ. Κοινοτήτων ορίζουν…τις περιπτώσεις στις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν μέτρα συμβατά με τη νομοθεσία της ΕΕ. …

Ωστόσο, κατά καιρούς, λαμβάνονται μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία των λεγόμενων «εθνικών πρωταθλητών» από επενδύσεις προερχόμενες τόσο από πηγές της ΕΕ όσο και από πηγές εκτός ΕΕ. Αυτό είναι ουσιαστικά ασυμβίβαστο με τις διατάξεις της συνθήκης ΕΚ για την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων και το δικαίωμα εγκατάστασης. …

Εάν αποδειχθούν βάσιμες οι σχετικές θεμιτές ανησυχίες, τα κράτη μέλη έχουν τις εξουσίες να περιορίσουν τις μετακινήσεις των κεφαλαίων και την εγκατάσταση σε αιτιολογημένες περιπτώσεις με κατάλληλα και αναλογικά μέσα για να αντιμετωπίσουν μια αποδεδειγμένη απειλή.

Εάν τα εθνικά μέτρα υπερβαίνουν τα όρια που θέτει η συνθήκη ΕΚ …, η Επιτροπή δεν μπορεί να συναινέσει στη θέσπιση και την εφαρμογή τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις… έχει καθήκον να λάβει μέτρα προκειμένου τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τους κανόνες τους ώστε να  συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.»

Από τον «γενικό κανόνα» ο κ.ΜακΚρίβι εξαιρεί τον τομέα της ενέργειας όπου είναι γνωστό ότι έχουν ασκηθεί πιέσεις εκ μέρους των ΗΠΑ για απεξάρτηση από τους ενεργειακούς πόρους της Ρωσίας, όπως επισημαίνει, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο που περιλαμβάνει κοινούς κανόνες για επενδύσεις τρίτων χωρών στην εσωτερική αγορά φυσικού αερίου. Ωστόσο όπως τονίζει: «… για άλλους τομείς, η Επιτροπή δεν έχει πειστεί προς το παρόν ότι απαιτείται νέα κοινοτική νομοθεσία για να αντιμετωπιστούν τυχόν διαβλεπόμενες απειλές που ενδεχομένως υπάρχουν, κοι οι οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν κατάλληλα στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας.»

Καταλήγωντας ο Επίτροπος ΜακΚρίβι αναφέρθηκε και στην συζήτηση που διεξάγεται στο πλαίσιο του Εαρινού Συμβουλίου της Ευρ. Ένωσης γύρω από τις επιθετικές εξαγορές κρατικών επενδυτικών κεφαλαίων τρίτων χωρών:

«…η Επιτροπή κρίνει ότι είναι σκόπιμο να αναπτυχθεί μια κοινή προσέγγιση εντός της ΕΕ ….όσον αφορά τις δραστηριότητες των κρατικών επενδυτικών ταμείων (ΚΕΤ). …Η Επιτροπή θεωρεί ότι ενδεχομένως απαιτούνται κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για να ενισχυθεί η διαφάνεια και η διακυβέρνηση των ΚΕΤ. Ως προς το θέμα αυτό, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης μελετούν τη δυνατότητα σύνταξης κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με τη διαφάνεια ή ενός κώδικα δεοντολογίας για τα ΚΕΤ και τις χώρες υποδοχής. Επίσης, στο Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο της 9ης Νοεμβρίου 2007, η Επιτροπή είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις για τα ζητήματα αυτά με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και συμφώνησε με αυτήν σχετικά με τη χρησιμότητα της ανάπτυξης των κανόνων αυτών σε διεθνές επίπεδο...»

Αναφερόμενος στο ζήτημα ο Δ.Παπαδημούλης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Φιλελεύθερης κοπής απάντηση του γνωστού κ. ΜακΚρίβι για τον ΟΤΕ, έρχεται ως κερασάκι την ώρα που ο ΟΤΕ ιδιωτικοποιείται πλήρως από το παράθυρο. Η απόκτηση του 20% σχεδόν του ΟΤΕ από την Deutsche Telekom με ενδιάμεσους την MIG των εμίρηδων του Ντουμπάι, αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία και προϊόν προφανούς τριγωνικής παρασκηνιακής συνεννόησης και με την κυβέρνηση της ΝΔ που φέρει ακέραια την ευθύνη.»

To Γραφείο Τύπου