Skip to main content.
Συνασπισμός της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας
18/03/2008

Πλήρης αμηχανία της Προεδρίας της ΕΕ ως προς την αποτίμηση της Διάσκεψης στο Μπαλί για τις κλιματικές αλλαγές. Απάντηση στον ευρωβουλευτή Δ.Παπαδημούλη.

Την πλήρη αμηχανία της Προεδρία της ΕΕ φανερώνει η απάντησή της στον  ευρωβουλευτή του ΣΥΝ Δ.Παπαδημούλη αφού δεν μπήκε στον κόπο να απαντήσει σε κανένα από το ερωτήματά του, σχετικά με την Διάσκεψη στο Μπαλί. Η Προεδρία της ΕΕ ούτε αποτίμησε τη Διάσκεψη του Μπαλί, ούτε ανέφερε ποιες πρωτοβουλίες θα αναλάβει στο πλαίσιο του νέου οδικού χάρτη προς μια νέα συμφωνία για τις κλιματικές αλλαγές, ούτε απάντησε με ποιο τρόπο θα πιέσει τις ΗΠΑ προς αυτή την κατεύθυνση ούτε τι στάση θα κρατήσει στις συναντήσεις για τις κλιματικές αλλαγές που οργανώνουν οι ΗΠΑ εκτός του πλαισίου του ΟΗΕ. Όπως προκύπτει από την απάντηση η σλοβένικη προεδρία περιορίστηκε να αναφέρει τα κύρια σημεία του Σχεδίου Δράσης που συμφωνήθηκε στο Μπαλί.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απάντησης:

«Το Σχέδιο Δράσης του Μπαλί δρομολόγησε μια σφαιρική διαδικασία διαπραγμάτευσης, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο του 2009 στη Διάσκεψη της Κοπεγχάγης, που θα χρειαστεί να μελετήσει, μεταξύ άλλων, μια κοινή θεώρηση για μια μακροπρόθεσμη δράση συνεργασίας, μετριασμό, προσαρμογή, τεχνολογία και χρηματοδότηση. Οι επί μέρους αυτοί τομείς προσδιορίζονται λεπτομερέστερα κατωτέρω.

Ο πρώτος τομέας, η κοινή θεώρηση για μια μακροπρόθεσμη δράση συνεργασίας, μαζί με το γενικό μακροπρόθεσμο στόχο της μείωσης των εκπομπών, έχει ζωτική σημασία για τις μελλοντικές προσπάθειες στον τομέα της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής.

Ο δεύτερος τομέας, η ενισχυμένη εθνική/διεθνής δράση για το μετριασμό, περιγράφεται σε ένα προσεκτικά διατυπωμένο κείμενο που προβλέπει ισόρροπη δράση μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών.

Με το Σχέδιο Δράσης του Μπαλί οι Ηνωμένες Πολιτείες επανέκαμψαν στη διαδικασία των Η.Ε. Επιπλέον, στο κείμενο της απόφασης εγκαταλείφθηκε ο ιστορικός διαχωρισμός, που είχε εφαρμοστεί από το 1992, μεταξύ των τμημάτων του λεγόμενου παραρτήματος Ι και τμημάτων που δεν αναφέρονται στο παράρτημα Ι. Επίσης υπήρξε σαφής διάκριση μεταξύ των δράσεων που θα πρέπει να εφαρμόσουν οι ανεπτυγμένες χώρες και αυτών που προβλέπονται να εφαρμοστούν από τις αναπτυσσόμενες χώρες, με αποτέλεσμα να μην έχουν οι ανεπτυγμένες χώρες τη δυνατότητα να εκμεταλλευθούν την ευκαιρία για να εγκαταλείψουν τις υποχρεώσεις τους για  ποσοτικά προσδιορισμένες μειώσεις των εκπομπών τους.

Ο τρίτος τομέας, η ενισχυμένη δράση για προσαρμογή, θα περιλαμβάνει διεθνή συνεργασία για την υποστήριξη της επείγουσας εφαρμογής των δράσεων προσαρμογής, των στρατηγικών διαχείρισης/περιορισμού του κινδύνου, των στρατηγικών περιορισμού των καταστροφών και της οικονομικής διαφοροποίησης.

Ο τέταρτος τομέας περιλαμβάνει ενισχυμένη δράση για την ανάπτυξη και τη μεταφορά τεχνολογίας, με στόχο την υποστήριξη της δράσης για προσαρμογή και μετριασμό, ενώ ο πέμπτος τομέας καλύπτει την ενισχυμένη συνεργασία για την πρόβλεψη κονδυλίων και επενδύσεων για την υποστήριξη της δράσης για το μετριασμό, την προσαρμογή και την τεχνολογική συνεργασία.

Το κείμενο της απόφασης περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που υποστήριξε η ΕΕ και επ' ουδενί προδικάζει την τελική έκβαση των διαπραγματεύσεων για τα στοιχεία αυτά. Η τελική αξιολόγηση της Διάσκεψης του Μπαλί θα καταστεί εφικτή μόνο με βάση το κείμενο που θα εκπονηθεί στη Διάσκεψη της Κοπεγχάγης.»

Αναφερόμενος στο ζήτημα ο Δ.Παπαδημούλης δήλωσε:

«Η γενικόλογη απάντηση του Συμβουλίου συμβαδίζει απόλυτα με την ανακοίνωση – σούπα του πρόσφατου συμβουλίου Κορυφής. Είναι προφανές πως στους κόλπους του Συμβουλίου καταβάλλεται προσπάθεια να αποδυναμωθεί ακόμη και το «πακέτο-Μπαρόζο», που παρουσίασε η Κομισιόν για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Το Ευρωκοινοβούλιο και κυρίως η πλειοψηφία των Ευρωπαίων πολιτών ζητούν ακόμη πιο φιλόδοξους στόχους καθώς και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την προστασία του περιβάλλοντος. Αλήθεια για όλα αυτά τι λέει και κυρίως τι πράττει η ελληνική κυβέρνηση και το ΥΠΕΧΩΔΕ;»

To Γραφείο Τύπου