Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
13/03/2008

Ομιλία Φώτη Κουβέλη στη συζήτηση επί της Ετησίας Εκθέσεως 2006 του Συνηγόρου του Πολίτη

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υποστήριξα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Συνήγορος του Πολίτη δικαιολογεί την ίδρυση των ανεξαρτήτων αρχών. Και το λέω με την έννοια ότι το έργο που επιτελεί είναι σημαντικό, τόσο ο Συνήγορος όσο και οι βοηθοί συνήγοροι, αλλά και όλο το επιστημονικό και άλλο προσωπικό που εργάζεται στην Ανεξάρτητη Αρχή Συνήγορος του Πολίτη. Είναι η πολλοστή φορά που διαπιστώνουμε το σημαντικό έργο που έχει επιτελέσει και ο λόγος, οφείλει να είναι λόγος συγχαρητηρίων και προς τον βοηθό, αλλά και προς τους βοηθούς συνηγόρους.

Η συζήτηση, όμως, στην Ολομέλεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, των πορισμάτων της κάθε ανεξάρτητης αρχής αποκτά νόημα από την ώρα που τα συμπεράσματα και οι πορισματικές κρίσεις των ανεξαρτήτων αρχών υιοθετούνται, αξιοποιούνται και προτρέπουν την ευρύτερη διοίκηση να συμμορφώνεται προς όλα εκείνα που υποδεικνύουν οι ανεξάρτητες αρχές, με το δεδομένο ότι οι ανεξάρτητες αρχές δραστηριοποιούνται κυρίως στον ευαίσθητο χώρο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ατομικών ελευθεριών, εκεί δηλαδή που παραδοσιακά η εκτελεστική εξουσία με τον εγγενή αυταρχισμό της δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει ούτε την αναγκαία ουδετερότητα, αλλά ούτε και να προστατεύσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ατομικές ελευθερίες.

Είναι σημαντικά αυτά τα οποία καταγράφονται στην ετήσια έκθεση του έτους 2006 του Συνηγόρου του Πολίτη. Αναφερόμενος στον κύκλο δικαιωμάτων του ανθρώπου, δεν είναι δυνατόν να μην αναφερθεί κάποιος στην επισήμανση ότι εξακολουθεί η υφιστάμενη και μάλιστα με έντονο τρόπο πολλές φορές, η αυθαίρετη συμπεριφορά αστυνομικών. Και σημειώνεται στην έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη, στη βάση συγκεκριμένων αναφορών, δηλαδή πραγματικών περιστατικών, ότι και αυθαίρετες σωματικές έρευνες έχουμε και αυθαίρετες προσαγωγές πολιτών στα αστυνομικά τμήματα. Όπως επίσης –και λυπάμαι, κύριε Υπουργέ, που απουσιάζει ο Υπουργός Δικαιοσύνης- καταγράφεται και διαπιστώνεται ότι παρακωλύεται ο Συνήγορος του Πολίτη να έχει την αναγκαία και δικαιούμενη εκ μέρους του πρόσβαση στα σωφρονιστικά καταστήματα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.

Κύριε Υπουργέ, είμαι βέβαιος ότι θεωρώντας και εσείς την έκθεση, δεν θα είστε ευχαριστημένος όταν ο Συνήγορος του Πολίτη, τεκμηριωμένα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επισημαίνει ότι έχουμε τη διατήρηση ενός θυλάκου ανέλεγκτης διοικητικής δράσης σε ζητήματα που αφορούν για παράδειγμα την ιθαγένεια, ή σε ζητήματα που έχουν σχέση με την αντιμετώπιση των ετεροδόξων, αλλά και για θέματα τα οποία αναφέρονται στη θρησκευτική εκπαίδευση. Και είναι καιρός, κύριε Υπουργέ των Εσωτερικών, να υιοθετήσετε τις προτάσεις που κάνει ο Συνήγορος του Πολίτη, αναφερόμενος στον κύκλο των δικαιωμάτων του ανθρώπου για τη διοικητική εξυπηρέτηση των μεταναστών.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βεβαίως, το ζήτημα της κοινωνικής προστασίας είναι τεράστιο, αλλά ο Συνήγορος του Πολίτη και ο αντίστοιχος βοηθός συνήγορος, διαπιστώνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλα και σημαντικά προβλήματα διοικητικής διαδικασίας, τα οποία αναφέρονται στην πλημμελή ενημέρωση των πολιτών, αναφορικά με τα δικαιώματά τους.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο λόγος δεν είναι υπερβολικός, αλλά σήμερα θα έπρεπε να είναι όλοι οι αρμόδιοι Υπουργοί της Κυβέρνησης, διότι ο Συνήγορος του Πολίτη αναφέρεται σε όλες τις αρμοδιότητες του συνόλου των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου. Η ποιότητα ζωής, η προστασία του οικιστικού και του εν γένει περιβάλλοντος είναι ζητήματα τα οποία με την παρέμβασή του, με τη διαμεσολάβησή του ανέδειξε και καταγράφει στην ετήσια έκθεση ο Συνήγορος του Πολίτη.

Επίσης, γίνεται ειδική αναφορά στο εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα της διαχείρισης των υδάτων. Όμως, σε ποιο βαθμό το αρμόδιο Υπουργείο, ο αρμόδιος Υπουργός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., υιοθέτησε ή θα υιοθετήσει αυτά τα οποία καταγράφει η ετήσια Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη; Και επαναλαμβάνω και επανέρχομαι σε αυτό το ζήτημα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για το λόγο ότι, εάν δεν αξιοποιούνται και δεν δεσμεύουν οι προτάσεις και οι απόψεις των ανεξαρτήτων αρχών και εν προκειμένω του Συνηγόρου του Πολίτη, τότε αναφερόμαστε σε επιφάσκοντα στοιχεία, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την ουσία του ζητήματος και ουσία είναι να αντιμετωπίζονται όλα εκείνα τα οποία επισημαίνονται.

Περαιτέρω, είναι ακριβές –και το θεωρώ θετικό- ότι αναφορικά με τη σχέση κράτους και πολίτη ο Συνήγορος του Πολίτη διαπιστώνει ότι η διοίκηση αρχίζει και αποδέχεται τη διαμεσολάβησή του, δηλαδή τη διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη. Φαίνεται πως έχει αρχίσει μία οικείωση των στελεχών της διοίκησης με αυτά τα οποία παρατηρεί και για αυτά τα οποία διαμεσολαβεί ο Συνήγορος του Πολίτη. Υπάρχουν κάποια βήματα, αλλά η απόσταση που πρέπει να διανυθεί, είναι εξαιρετικά μεγάλη.

Όμως, παρά το γεγονός ότι η διοίκηση δείχνει να αποδέχεται τη διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη, εξακολουθούν να υφίστανται ζητήματα τα οποία αναφέρει η Έκθεση -πάντα στα στοιχεία της Έκθεσης αναφέρομαι και εγώ- εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλο πρόβλημα επαφής των πολιτών με τη δημόσια διοίκηση και καταγράφεται αυτό το οποίο όλοι μας γνωρίζουμε, η κακή συμπεριφορά πολλών υπαλλήλων προς τους πολίτες, οι οποίοι προστρέχουν στη δημόσια διοίκηση, για να αντιμετωπίσουν προβλήματα τα οποία είναι αρμοδιότητες της δημόσιας διοίκησης. Αυτά, κύριε Υπουργέ, πρέπει να σας δεσμεύσουν ως επιλογές, προκειμένου να αξιοποιηθούν και υπαρκτές διαδικασίες, αλλά και άλλες που πρέπει να δρομολογηθούν, έτσι ώστε να αντιληφθούν κάποιοι δημόσιοι υπάλληλοι ότι δεν διαχειρίζονται ατομικές τους υποθέσεις, αλλά υποθέσεις που αναφέρονται στους πολίτες, δηλαδή στο συλλογικό συμφέρον.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αισθάνομαι την υποχρέωση να κάνω ειδική αναφορά στο Συνήγορο του Πολίτη και στο Βοηθό Συνήγορο για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Εδώ έχουν γίνει πολλά και σημαντικά πράγματα μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, εάν δεν απατώμαι, μέσα σε διάστημα τριών ετών. Βεβαίως, και στο σημείο αυτό ο Συνήγορος του Πολίτη αναφέρεται στη μη εφαρμογή ή -ας είμαι επιεικής -στην εν μέρει εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Ο Συνήγορος του Πολίτη και ο Βοηθός Συνήγορος για τα Δικαιώματα του Παιδιού επίμονα και έντονα έχουν αναφερθεί στην προσβολή της προσωπικότητας του παιδιού από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και τίποτε δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Ελπίζουμε στη βάση μίας πρόσφατης δέσμευσης του αρμόδιου Υπουργού Επικρατείας ότι επιτέλους είναι δυνατόν να δρομολογηθούν κάποιες διαδικασίες και να ληφθούν κάποια μέτρα, προκειμένου να προστατευθούν τα δικαιώματα του παιδιού ως προς την προσβολή τους από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)

Θα μπορούσαμε να συζητάμε διεξοδικότερα για ένα τέτοιο θέμα, αλλά επειδή η κλεψύδρα με παρακολουθεί, θα ολοκληρώσω.

Ιδρύματα παιδικής προστασίας με έλλειψη ειδικού επιστημονικού προσωπικού, ελλείψεις αναφορικά με την αντιμετώπιση παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, παραλείψεις, παράνομες συμπεριφορές του κράτους απέναντι σε ασυνόδευτα αλλοδαπά παιδιά, όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν, εάν όντως η εκτελεστική εξουσία και εμείς θέλουμε να αξιοποιήσουμε την Έκθεση του έτους 2006 του Συνηγόρου του Πολίτη.

Επίσης, κύριε Υπουργέ -και είναι της δικής σας αρμοδιότητας- επισημαίνει ο Συνήγορος του Πολίτη ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα, αναφορικά με την ένταξη παιδιών Ρομά στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Τέλος, αναφερόμενος πάντοτε στα δικαιώματα του παιδιού, ο Συνήγορος του Πολίτη, για άλλη μία φορά, προειδοποιεί και επισημαίνει ότι η παιδική εργασία, η παιδική εκμετάλλευση, είναι παρούσα και πρέπει αυτό το τεράστιο πρόβλημα να απασχολήσει την Κυβέρνηση.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώνοντας, οφείλω για άλλη μία φορά να συγχαρώ το Συνήγορο του Πολίτη και τους Βοηθούς Συνηγόρους για το σημαντικό έργο που επιτελούν.

Σας ευχαριστώ.