Skip to main content.
Συνασπισμός της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας
24/04/2008

Στο μικροσκόπιο της Επιτροπής η πρόοδος των εργασιών στις νέες εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων στην Αττική

"Αρμοδιότητα των ελληνικών αρχών η επιλογή της θέσης των νέων εγκαταστάσεων"

Απάντηση του Επιτρόπου κ. Δήμα στον ευρωβουλευτή του ΣΥN Δημ. Παπαδημούλη.

"Η Επιτροπή θα ζητήσει από τις ελληνικές αρχές να την ενημερώσουν σχετικά με την πρόοδο των μέτρων σχετικά με την ολοκλήρωση των εργασιών για τις Ολοκληρωμένες Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Αποβλήτων". Αυτό απαντά ο αρμόδιος Επίτροπος περιβάλλοντος κ. Δήμας σε σχετική ερώτηση του Δημ. Παπαδημούλη.

Στην ερώτηση του, ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΝ, ανέφερε πως σύμφωνα με την οδηγία 1999/31/ΕΚ  τα κράτη μέλη υποχρεώνονται να μειώσουν δραστικά τα στερεά απόβλητα κατά 50% μέχρι την 15.7.2009 και κατά 75% το 2016, στόχοι οι οποίοι δεν έχουν υλοποιηθεί στην Αττική, παρά στο ελάχιστο. Επιπλέον, υπογράμμιζε ότι δεν υπάρχουν και δεν προωθούνται εγκαταστάσεις προεπεξεργασίας αποβλήτων, ενώ ζητούσε από την Επιτροπή να τον ενημερώσει για το  πώς μπορεί να εγγυηθεί ότι στους χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, τους οποίους χρηματοδοτεί, θα απορρίπτονται απόβλητα που έχουν υποστεί την απαιτούμενη προεργασία, τί μέτρα έχει λάβει γιʼ αυτό και πώς εξασφαλίζει την αναγκαία προεπεξεργασία και τη δημιουργία αντίστοιχων υποδομών αφού χρηματοδοτεί μόνο χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων.

Στην απάντησή του ο Έλληνας Επίτροπος, αναφέρει πώς "η Επιτροπή αντιμετωπίζει το ζήτημα της διαχείρισης αποβλήτων στην Περιφέρεια Αττικής βασιζόμενη στο επίσημο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) που έχουν υποβάλει οι ελληνικές αρχές. Σύμφωνα με το σχέδιο αυτό, επιλέχθηκαν τρεις θέσεις για τη λειτουργία Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ), οι οποίες εγκρίθηκαν με νόμο που ψήφισε το ελληνικό Κοινοβούλιο το 2003: μία στη Δυτική και δύο στην Ανατολική Αττική. Η επιλογή των θέσεων αυτών υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των ελληνικών αρχών και δεν μπορεί να ελεγχθεί από την Επιτροπή. Πέραν των χώρων υγειονομικής ταφής, οι εν λόγω ΟΕΔΑ περιλαμβάνουν διάφορους τύπους εγκαταστάσεων, όπως κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, μονάδες λιπασματοποίησης (κομποστοποίηση) και προεπεξεργασίας κ.λπ".

Αναφέρει  επίσης πως "τα έργα δεν άρχισαν σύμφωνα με τις προβλέψεις, εξαιτίας της προσφυγής ελλήνων πολιτών στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της επιλογής των θέσεων. Οι ελληνικές διοικητικές υπηρεσίες ήταν υποχρεωμένες να αναμείνουν την οριστική απόφαση του δικαστηρίου. Η Επιτροπή πληροφορήθηκε ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας εξέδωσε θετικές αποφάσεις και για τις τρεις θέσεις στα τέλη του 2007 και ότι, στη συνέχεια, οι ελληνικές αρχές κίνησαν τις απαραίτητες διαδικασίες για την έναρξη των εργασιών".

Τονίζει, τέλος, ότι "η Επιτροπή θα παρακολουθεί επισταμένως την τήρηση των προαναφερθέντων ειδικών όρων των αποφάσεων συγχρηματοδότησης, που εγγυώνται τη λειτουργία των ΟΕΔΑ σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία για το περιβάλλον, και αν χρειαστεί, θα συνάγει τα ενδεδειγμένα πρακτικά συμπεράσματα".

Αναφερόμενος στο ζήτημα ο Δημήτρης Παπαδημούλης δήλωσε:

"Η απάντηση του κ. Δήμα αναδεικνύει την απουσία έγκαιρου σχεδιασμού και ισχυρής πολιτικής βούλησης των αρμόδιων ελληνικών αρχών. Οι αποσπασματικές και ασυντόνιστες πολιτικές στο μείζον ζήτημα της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, αποτελούν διαχρονική ευθύνη των ελληνικών κυβερνήσεων. Η παρέμβαση της Κομισιόν, πιέζει τις αρμόδιες αρχές και την ηγεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ να εφαρμόζουν σωστά  την ισχύουσα νομοθεσία, να αξιοποιούν κατάλληλα τους κοινοτικούς πόρους και να τηρούν τις υποχρεώσεις τους για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Η ηγεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ, οφείλει να τρέξει έτσι ώστε ως το τέλος του 2008 να έχουν κλείσει όπως έχει δεσμευτεί, όλες οι παράνομες τριτοκοσμικές χωματερές, τόσο στην Αττική, όσο και σε όλη τη χώρα."

To Γραφείο Τύπου